Natudis ondertekent petitie Red de rijke Weide

Natuurwinkel gaat het project 'Red de Rijke Weide' het komende jaar ondersteunen. Op de Biovak werd het startschot gegeven door het ondertekenen van de petitie. Red de Rijke Weide is een project van de Vogelbescherming...

Het project vraagt aandacht voor het belang van bloemrijke weides. Met de introductie van de v/d Natuur levensstijl heeft Natudis bewust gekozen voor de gezonde relatie tussen mens, dier en planeet en voor meer aandacht voor de hele keten van consument tot teler. Dit project van de Vogelbescherming sluit daar naadloos bij aan.

Wil jij het interview horen dat directeur Petra van der Linden gaf aan het radioprogramma Vroege Vogels? Klik dan hier http://bit.ly/1epaugr

Petra van der Linden (algemeen directeur Natudis): "Natuurwinkel kiest bewust voor ondersteuning van dit project, waarin aandacht wordt gevraagd voor het belang en de terugkeer van weiden, waarin volop ruimte is voor bloemen en dieren. Wij ondersteunen deze wens voor diversiteit en het behoud van het evenwicht van de kringloop van het leven. In het belang van onze aarde en onze voeding. Dit vraagt een goede samenwerking met boeren die het belang van diversiteit in het weidelandschap zien. Deze boeren steunen wij, net zoals wij dit project steunen."

In de Nederlandse weides brengen zo'n 20 soorten vogels hun jongen groot. Van de alom bekende kievit tot de grutto, tureluur, scholekster en veldleeuwerik. Nederland is voor veel weidevogels de kraamkamer van Europa.

Door intensieve landbouw en melkveehouderij is er voor vogels steeds minder voedsel en weinig plek om de jongen groot te brengen. Door vroeg in het voorjaar weides te ontwateren  komen wormen te diep in de grond te zitten om als voedsel voor vogels te kunnen dienen. Het gras wordt al gemaaid voordat de kuikens kunnen vliegen. Velen overleven dat niet.

De oplossing is om genoeg ruimte voor weidevogels, vlinders en bijen te creëren  om te kunnen overleven. Wanneer we 200.000 hectare omvormen tot natuurlijke, bloemrijke weides, blijft er genoeg ruimte over om ons allemaal van gezonde, natuurlijke melk en kaas te voorzien, aldus Petra van der Linden.  Boeren die rekening houden met weidevogels en de natuur zullen minder melk produceren. Deze boeren moeten we een eerlijk betalen en hun producten verkrijgbaar maken voor veel consumenten. Wij zullen daar ons uiterste best voor gaan doen. Via Kroon vers groothandel is nu reeds kaas van boeren, die zich hebben aangesloten bij dit project, verkrijgbaar. En al dit lekkers is ook te vinden in veel Natuurwinkels.

Het project 'Red de rijke Weide' vraagt om de petitie te tekenen, waarmee  minimaal 100.000 handtekeningen opgehaald wordt. Wij hebben de petitie getekend…..Teken jij ook? (www.redderijkeweide.nl) Volg onze ondersteuning voor dit project ook op facebook vdnatuur