Het puurste van onze aarde is herkenbaar aan het Demeter keurmerk.

Een rijk bodemleven, een gesloten kringloop, een grote biodiversiteit en respect voor de integriteit van dieren. Dat is de biodynamische landbouwmethode in een notendop. Door zorgvuldig met de aarde en alles wat leeft om te gaan, ontstaat er een evenwichtig ecosysteem waarin je levenskrachtige voeding kunt produceren.

Demeter, een keurmerk met toekomst
Als je alleen naar de normen van het Demeter keurmerk kijkt, zou je kunnen zeggen: goh, ze zijn gewoon een beetje strenger dan de biologische EU-verordening, Maar eigenlijk kun je de keurmerken niet met elkaar vergelijken omdat ze voortkomen uit verschillende visies. Biologisch gaat meer over 'weglaten' zoals van chemische hulpmiddelen. De biodynamische visie is erop gericht om de samenhang tussen alles wat leeft te versterken en de levenskracht in gewassen en dieren optimaal tot bloei te laten komen.

Een rijk bodemleven
Het bodemleven wordt versterkt en opgebouwd met dierlijke mest, compost, vruchtwisseling en de toepassing van preparaten. Op een levendige bodem groeien niet alleen vitale gewassen maar het biedt ook een voedingsbodem aan onder andere weidevogels en dassen.

Respect voor de integriteit van dieren

De vitaliteit van de landbouwhuisdieren wordt versterkt door hun integriteit centraal te zetten: ze eten en bewegen naar hun aard en hun huisvesting is aangepast aan de behoeftes van het dier. Koeien worden niet onthoornd en de snavels van kippen worden niet gekapt. Daarmee hebben ze wel meer ruimte nodig, en dat krijgen ze ook met een ruimere buitenuitloop en stal. 

Samenhang tussen mens, dier, plant en bodem

Om de samenhang tussen mens, dier, plant en bodem te versterken, wordt er gestreefd naar een gemengde bedrijfsvoering met een gesloten kringloop. Ook werken biodynamische boeren en boerinnen samen met de natuur. Dat doen zij met de aanplant van hagen, bomen en bloemenstroken waarmee zij vogels en insecten aantrekken. Het idee is om tot een veerkrachtig ecosysteem met een grote biodiversiteit te komen waarin ziektes en plagen weinig kans krijgen.

Zo min mogelijk bewerkt

In de verwerking wordt de oorspronkelijke kwaliteit en vitaliteit van het product zo goed mogelijk bewaard door zo min mogelijk bewerking. Melk wordt bijvoorbeeld niet gehomogeniseerd (= het plat slaan van vetdruppeltjes).