Crombach stropen

Je proeft 100% biologisch fruit! De appels en peren van hoogstamfruitbomen vormen de basis van de Crombach Stropen.

De hoogstam teelt komt van oudsher voor op de bedrijven met een gemengd karakter (veeteelt-fruitteelt). Naast de productie van fruit dienen de hoogstamboomgaarden tevens als weiland voor de veehouderij. Door de opkomst van de laagstamfruitteelt in de jaren '60 nam het economische belang van de hoogstamfruitteelt sterk af.

Sjang Crombach was een fruitteler in Cottessen, een gehucht in Zuid Limburg. De afzet van zijn hoogstamfruit nam steeds verder af. Sjang was echter eigenwijs. Hij begon het onbespoten fruit uit zijn boomgaarden te verwerken tot stroop en diksap om zo deze ecologisch waardevolle teelt in stand te houden. Dit werd zo'n succes dat al snel ook andere hoogstam-telers onbespoten biologisch hoogstamfruit aan hem begonnen te leveren. De Crombach appelstroop bevat geen toegevoegde suikers en is dus iets zuurder van smaak.